เคยทำรีแพร์มาแล้ว สามารถทำอีกครั้งได้หรือไม่ การทำรีแพร์กระชับช่องคลอดจะทำให้กล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อผนังช่องคลอดตึงกระชับ อาจมีการผ่าตัดนำอวัยวะที่เคลื่อนตัวลงมาผิดตำแหน่งกลับขึ้นไปอยู่ในจุดที่เหมาะสม หรืออาจต้องผ่าตัดแก้ไขเนื้อเยื่อบริเวณช่องคลอด ในกรณีที่ผนังช่องคลอดมีความผิดปกติ ผิดรูปผิดร่าง หรือมีความเสียหายเกิดขึ้น

เคยทำรีแพร์มาแล้ว สามารถทำอีกครั้งได้หรือไม่
สามารถทำได้ หากกลับมามีภาวะผนังช่องคลอดหย่อนคล้อยซ้ำ แต่การผ่าตัดครั้งหลังจะเริ่มมีข้อจำกัด โดยแพทย์อาจไม่สามารถทำผ่าตัดช่องคลอดได้ความความลึกมากเท่ากับที่ผ่าตัดครั้งแรก เนื่องจากอาจมีพังผืดเหนี่ยวรั้งลำไส้ขึ้นไปติดกับผนังช่องคลอดที่เคยทำผ่าตัดมาแล้ว เมื่อไม่สามารถทำผ่าตัดได้ลึกมาก ความกระชับที่ได้จึงอาจไม่ได้ตามต้องการอย่างเต็มที่

ช่องคลอดหย่อนคล้อยก่อนวัย เพราะอะไร ?

สาเหตุส่วนใหญ่ที่อาจทำให้ผู้หญิงมีช่องคลอดหลวมหรือหย่อนคล้อยก่อนถึงวัยอันควร ได้แก่ การตั้งครรภ์ การคลอดบุตรตามธรรมชาติ มีน้ำหนักตัวมากเกินไป กล้ามเนื้อฉีกขาดจากการเคลื่อนตัวของลำไส้ การยกของหนักบ่อย ๆ มีอาการเจ็บป่วยที่ทำให้ไอเรื้อรัง และความผิดปกติหรือความเสียหายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นภายในช่องคลอด

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้จากการทำรีแพร์

ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่และความสามารถของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ การทำรีแพร์มักเกิดผลดีที่น่าพอใจต่อตัวผู้ป่วยเองมากกว่าผลข้างเคียงที่เป็นอันตราย อย่างไรก็ตาม การทำรีแพร์อาจเสี่ยงต่อการเกิดภาวะอาการดังต่อไปนี้

ความเสี่ยงจากการใช้ยาระงับความรู้สึก

-อาการแพ้ยา มีผดผื่นขึ้น ตัวบวม หน้าบวม
-มีปัญหาการหายใจ หายใจลำบาก หายใจติดขัด แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก
-ภาวะมีเลือดออกหรือเกิดลิ่มเลือดอุดตัน
-ภาวะติดเชื้อ
-ความเสี่ยงจากการผ่าตัดทำรีแพร์

เกิดความเสียหายบริเวณที่ทำการผ่าตัด อย่างกระเพาะปัสสาวะ ท่อปัสสาวะ หรือช่องคลอด

-เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในช่องคลอด หรือช่องคลอดยังคงหย่อนคล้อยอยู่
-กระเพาะปัสสาวะได้รับการกระทบกระเทือน
-เจ็บปวดในขณะปัสสาวะ
-ปัสสาวะบ่อย หรือปวดปัสสาวะอย่างกะทันหัน
-ปัสสาวะเล็ด หรือมีปัสสาวะรั่วซึม มีภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ที่แย่ลงกว่าเดิม
-มีปัสสาวะไหลออกมาจากช่องคลอด หรือเกิดแผลทะลุที่ผนังช่องคลอด ทำให้ปัสสาวะรั่วซึมออกมา